ความแตกต่างระหว่าง เฟมโตเลสิค และ PRK

ตามปกติ หากท่านใดสามารถทำเลสิคได้เราจะพิจารณาทำ FemtoLASIK ก่อน PRK เนื่องจากว่าการฟื้นตัวเร็วกว่า เจ็บเคืองน้อยกว่าค่ะ และ PRK ต้องหยอดยาประมาณ 3 เดือน ในขณะที่เลสิค หยอดยา 7 วัน ดังนั้นจึงพิจารณาทำ PRK เฉพาะในท่านที่ไม่สามารถทำเลสิคได้ค่ะ โดยมาตรฐานแล้วจะทำเฟมโตเลสิคเป็นหลักค่ะ

แต่หลักการง่ายๆ คือ อาจารย์จะประเมินว่าท่านทำเลสิคได้ไหม ถ้าไม่ได้ PRK จะเป็นทางเลือกถัดไปเพราะการทำเลสิคการมองเห็นจะฟื้นตัวเร็วกว่าและอาการแสบเคืองน้อยกว่าค่ะ แต่ถ้าทำเลสิคไม่ได้ การทำPRK ก็ไม่น่ากลัวค่ะ และยังมีอีกทางเลือกคือการใส่เลนส์เสริม( ICL)