ความแตกต่างระหว่าง เฟมโตเลสิค และ PRK

ตามปกติ หากท่านใดสามารถทำเลสิคได้เราจะพิจารณาทำ FemtoLASIK ก่อน PRK เนื่องจากว่าการฟื้นตัวเร็วกว่า เจ็บเคืองน้อยกว่าค่ะ และ PRK ต้องหยอดยาประมาณ 3 เดือน ในขณะที่เลสิค หยอดยา 7 วัน ดังนั้นจึงพิจารณาทำ PRK เฉพาะในท่านที่ไม่สามารถทำเลสิคได้ค่ะ โดยมาตรฐานแล้วจะทำเฟมโตเลสิคเป็นหลักค่ะ

แต่หลักการง่ายๆ คือ อาจารย์จะประเมินว่าท่านทำเลสิคได้ไหม ถ้าไม่ได้ PRK จะเป็นทางเลือกถัดไปเพราะการทำเลสิคการมองเห็นจะฟื้นตัวเร็วกว่าและอาการแสบเคืองน้อยกว่าค่ะ แต่ถ้าทำเลสิคไม่ได้ การทำPRK ก็ไม่น่ากลัวค่ะ และยังมีอีกทางเลือกคือการใส่เลนส์เสริม( ICL)

ติดต่อสอบถาม-ขอคำแนะนำ-ปรึกษาปัญหา การทำเลสิคและสายตา กับ "หมอเปา"

สอบถามรายละเอียดการทำเลสิคและเลนส์เสริม (ICL)

LINE : @drpaolasik

หรือ โทร.

"เพราะการดูแลและห่วงใยสายตา
ของคุณ คือหน้าที่หลักของเรา"

😊" Sujintana's Lasik Family ... by Dr.Pao "🙂

เลสิคหมอสุจินตนา (หมอเปา)

Copyright © 2021 by drpaolasik.com
All rights reserved.