รู้ลึกเรื่อง "เลสิค" กับ "หมอเปา"

พญ.สุจินตนา ตันฑเทอดธรรม

พญ.สุจินตนา ตันฑเทอดธรรม (หมอเปา)
SUJINTANA TANTERDTHEM, M.D.

การศึกษา :

พ.ศ. 2550 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
พ.ศ. 2557 วุฒิบัตร วิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
พ.ศ. 2561 ประกาศนียบัตรอนุสาขาโรคกระจกตา และผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
• ได้รับทุน Host ophthalmology ของ American Academy of Ophthalmology และ Certificate of American Academy of Ophthalmology attendance, Chicago, Illinois, USA 2016.
• Certificate of Completed the training and qualified user for ReLEx SMILE using ZEISS VisuMax femtosecond Laser System 2018.

ปัจจุบัน :

• จักษุแพทย์ สาขา โรคกระจกตาและผ่าตัดแก้ไขสายตา (เลสิค) ประจำศูนย์โรคตาและเลสิค โรงพยาบาลลาดพร้าว
• ผู้อำนวยการศูนย์โรคตา โรงพยาบาลลาดพร้าว

ประวัติย่อ :

– ปัจจุบัน : หมอเปา เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตา และแก้ไขสายตา(เลสิค)
– วัยเด็ก : เกิดที่จังหวัดจันทบุรี  ใช้ชีวิต ในครอบครัวที่อบอุ่นและเรียนที่จังหวัดจันทบุรี จนถึงระดับมัธยมปลาย ในวัยเด็กมีความใฝ่ฝันที่จะเป็นคุณหมอรักษาคนไข้ในชนบท
– ชีวิตในมหาวิทยาลัย :  ในขณะที่ศึกษาในคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล 6 ปีนั้น  ได้ ทำงานในกลุ่มอาสามหาวิทยาลัยมหิดล  ไปเข้าค่ายสร้างอาคารเรียน ให้กับน้องๆ ที่ขาดแคลน
– ชีวิตความเป็นแพทย์ :  ได้มีโอกาสใช้ทุนที่บ้านเกิด เป็นเวลา 3 ปี และ ที่จังหวัดนครปฐมอีก 3 ปี ซึ่งเป็นช่วงที่มีประสบการณ์ชีวิตดีๆ ได้มีโอกาสศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ ด้านจักษุ กระจกตาและเลสิครวมอีก 4 ปี (รวมเวลาเรียนแพทย์ 10ปี 555)
– ชีวิตครอบครัว : ปัจจุบันสมรสแล้วมีบุตรชายที่น่ารัก 3 คน
– หลักการทำงาน : ดูแลคนไข้ด้วยใจดุจญาติมิตร

Sujintana’s Lasik Family

ติดต่อสอบถาม-ขอคำแนะนำ-ปรึกษาปัญหา การทำเลสิคและสายตา กับ "หมอเปา"

สอบถามรายละเอียดการทำเลสิคและเลนส์เสริม (ICL)

"เพราะการดูแลและห่วงใยสายตาของคุณคือหน้าที่หลักของเรา"

😊" Sujintana's Lasik Family ... by Dr.Pao "🙂

เลสิคหมอสุจินตนา (หมอเปา)

Copyright © 2019 by drpaolasik.com
All rights reserved.