การผ่าตัดแก้ไขสายตาแบบ เฟมโตเลสิคK

เฟมโตเลสิค (Femto LASIK) เป็นการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ (สั้น ยาว, เอียง) ด้วยวิธีเลเซอร์ มีขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นที่ 1 ใช้เลเซอร์ชนิด Femto LASER ในการเปิดฝากระจกตาในลักษณะคล้ายการเปิดหนังสือ

สำหรับเครื่องเลเซอร์ที่เราเลือกใช้คือ FEMTO LDV ของบริษัท Ziemer จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นเครื่อง Femto LASER ที่มีความแม่นยำ ใช้แรงดูดต่ำทำให้ขณะผ่าตัดคนไข้ไม่รู้สึกเจ็บ และเกิดความเรียบของทั้งชั้นกระจกตาและขอบกระจกตามีความสมบูรณ์ ด้วยเทคนิคการตัดช่วยลดโอกาสเกิดภาวะแก๊สดันกระจกตาให้เกิดการฉีกขาด สามารถกำหนดขนาดและตำแหน่งของฝากระจกตาได้อย่างพิถีพิถัน

อีกทั้งยังสามารถกำหนดความหนากระจกตา ได้ตั้งแต่ 90 ถึง 110 ไมครอน การกำหนดความหนาได้บางกว่า ทำให้สามารถรองรับผู้เข้ารับการรักษาที่มีกระจกตาบาง ซึ่งในอดีตไม่สามารถทำการรักษาด้วยวิธีเลสิคได้ จึงมีความปลอดภัยและแม่นยำกว่า

ขั้นตอนการทำFemto Lasik2

ขั้นที่ 2 คือ การเจียระไนค่าความโค้งกระจกตาด้วยเครื่อง Excimer LASER

ทางเราเลือกใช้เครื่อง TENEO ของบริษัท Bausch And Lomb ประเทศแคนาดา ซึ่งสามารถแก้ไขค่าสายตา ได้ด้วยความเร็วค่าสายตา 100 ต่อ 1 วินาที มีความถี่ในการติดตาม การกลอกตา ( X, Y , Z axisX และการหมุนของลูกตา (Iris registration) สูงถึง 1740 Hz สามารถใช้โปรแกรม หน้าคลื่น (Wavefront) ในการ Design ความเฉพาะตัวให้กับแต่ละท่านได้โดยคนไข้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม จึงมีความละเอียดแม่นยำสูงและย่อมเยาว์

ขั้นตอนการทำFemto lasik3

ขั้นที่ 3 ปิดฝากระจกตากลับ

เนื่องจากวิธีการเปิดฝากระจกตา ทำโดยใช้ Femto Laser ในขั้นที่ 1 ซึ่ง ดีไซน์ให้ขอบของฝากระจกตาเป็นรูปลิ่ม จึงทำให้การปิดฝากระจกตากลับสามารถทำได้อย่างลงตัวรวดเร็ว การสมานของแผลดี ขอบแผลสวยงาม

ขั้นตอนการทำFemto lasik4

ข้อดีของการทำ Femto LASIK

• มีความปลอดภัยสูง เนื่องจากแสงเลเซอร์มีระดับพลังงานต่ำมาก
• มีความแม่นยำสูง สามารถกำหนดความหนาของชั้นกระจกตาได้ในระดับไมครอน
• แผลหายเร็ว เนื่องจากการแยกชั้นกระจกตาได้เรียบสม่ำเสมอและขอบแผลเรียบ
• ใช้เวลาสั้นในการแยกชั้นกระจกตา ลดความเจ็บปวดไม่สบายตาขณะผ่าตัด


ปรึกษาการทำเลสิค แบบ เฟมโตเลสิค กับหมอเปา
ได้ที่ LINE : @drpaolasik
หรือ โทร.0959502340