ทุนเลสิคปี 2567

โครงการเปิดโลกสดใสให้ผู้มีจิตอาสา by บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)

เพราะเราต้องการสนับสนุนคนดีที่มี #สายตาสั้น #สายตาเอียง
#เลสิค คือการแก้ไขสายตาสั้น เอียงด้วยเลเซอร์ทดแทนการใส่แว่นและคอนแทคเลนส์

บริษัทเอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด(มหาชน) ขอสนับสนุนคนดีของสังคมในโครงการ

เปิดโลกสดใส ให้เจ้าหน้าที่ผู้เสี่ยงภัยใน 4 จังหวัดชายแดนใต้

โครงการที่ต้องการมอบโอกาสในการมองเห็น ให้เจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิด ทหาร ตำรวจ และผู้ปฏิบัติงานด้วยความเสี่ยงภัย ในพื้นที่สี่จังหัดชายแดนใต้ เพื่อให้มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน และปกป้องประเทศชาติ ผ่านการทำเลสิค โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. เป็นทหารหรือผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยชายแดนภาคใต้ในพื้นที่ ได้แก่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอจะนะ เทพา สะบ้าย้อยและนาทวี

2. เป็นผู้มีสายตาสั้น สายตาเอียง และมีปัญหาหรืออุปสรรคในการใช้แว่น/คอนแทคเลนส์ขณะปฏิบัติงาน

3. อายุ 22-40 ปี

4. เป็นผู้มีรายได้น้อย

วิธีการสมัครเข้าร่วม :

1. DOWNLOAD ใบสมัคร – คลิก

2. กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน

3. พร้อมเขียนบอกเล่าเรื่องราวการปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยชายแดนใต้ โดยมีความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4 พร้อมรูปภาพประกอบ

4. ส่งมาที่ Email : ncscholarship2023@gmail.com
(โดยระบุหัวเรื่องว่า : สมัครทุนเลสิค)

ระยะเวลากิจกรรม :

– สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 14 มีนาคม 2567
– ประกาศผล 18 เมษายน 2567 (ทาง Facebook – NC Happy Home)

กรรมการจะทำการคัดเลือกผู้ชนะ เพื่อมอบทุนสำหรับการทำเลสิค ฟรี จำนวน 2 ท่าน

“เอ็น.ซี. กรุ๊ป ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย”