ทำเลสิคมีความเสี่ยงไหม? ความเสี่ยงของการทำเลสิคคืออะไร?

การแก้ไขสายตาสั้นและเอียงด้วยวิธีเลสิค เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และปัจจุบันราคาไม่สูงสามารถเข้าถึงได้ง่าย แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถทำเลสิคเลเซอร์สายตาได้ ผู้ที่ต้องการทำเลสิคควรทราบเกณฑ์ที่เหมาะสมในการรักษาประเภทนี้ก่อนโดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ https://www.drpaolasik.com/7-things-to-know-before-lasik/

และเช่นเดียวกับการผ่าตัดและการรักษาใดๆ การทำเลสิคมีความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียงหรือภาวะแทรกซ้อนที่เราควรพิจารณา ซึ่งผลข้างเคียงที่ต้องรู้จักมีดังต่อไปนี้

1 ภาวะตาแห้ง เป็นภาวะที่พบได้บ่อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 2-4 สัปดาห์แรกหลังทำการผ่าตัด พบว่าส่วนใหญ่แห้งเพียงเล็กน้อย ไม่มีตาแห้งรุนแรง เนื่องจากกลุ่มที่มีภาวะตาแห้งรุนแรงเป็นกลุ่มที่ไม่ควรทำเลสิคตั้งแต่แรก  เมื่อสอบถามท่านที่เคยใส่คอนแทคเลนส์แล้วรู้สึกแห้งเปรียบเทียบกับความรู้สึกแห้งภายหลังการทำเลสิคใหม่ๆ คนไข้เกือบทั้งหมดจะบอกว่าความแห้งจากการใส่คอนแทคเลนส์มีมากกว่าความแห้งที่เกิดช่วงหลังจากการทำเลสิค ซึ่งความแห้งเป็นผลจากการทำเลสิคโดยตรง รวมทั้งเกิดจากการที่ภายหลังทำเลสิคแล้วคนไข้เห็นได้ดีขึ้นจึงสังเกตถึงอาการตาแห้งได้บ่อยขึ้น ละเอียดและลึกซึ้งมากขึ้น อย่างไรก็ตามภาวะตาแห้งเป็นเรื่องที่คนไข้สามารถดูแลตนเองได้ไม่ยาก หมอเปาจะสอนวิธีการดูแล ความเข้าใจธรรมชาติของสภาวะตาแห้ง  การปรับเปลี่ยนตนเองและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม

2 ภาวะแสงกระจาย เป็นภาวะที่พบไม่มาก แต่ละท่านมีแสงกระจายก่อนและหลังทำเลสิคไม่เท่ากัน ซึ่งสัมพันธ์กับปัจจัยต่างๆดังนี้

2.1 ภาวะตาแห้ง ดังนั้น หากเราดูแลความแห้งได้แสงกระจายก็จะทุเลาลง

2.2 ขนาดของรูม่านตา  โดยธรรมชาติของท่านที่มีรูม่านตาใหญ่ก็จะมีภาวะแสงกระจายมากกว่าท่านที่มีรูม่านตาเล็ก ในกลุ่มที่มีรูม่านตาเล็กเมื่อแสงส่องผ่านเข้ามาจะตัดเรียบเป็นระเบียบ จึงมองภาพได้คมชัดกว่า อย่างไรก็ดี ขนาดของรูม่านตาเป็นสิ่งที่คนเราไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้เป็นโดยธรรมชาติที่มีมาแต่กำเนิด

2.3 ค่าสายตาตั้งต้นก่อนทำเลสิค ท่านที่มีค่าสายตาตั้งต้นสูง เช่นค่าสายตาเกือบพันก็ย่อมมีโอกาสเกิดแสงกระจายได้มากกว่าท่านที่มีค่าสายตาน้อยกว่า ดังนั้นท่านที่มีค่าสายตาสูง แม้เนื้อกระจกตามีความหนาเพียงพอก็อาจมีข้อที่ต้องพิจารณาถึงการแก้ไขด้วยวิธีเลนส์เสริม ICL ที่จะช่วยให้คุณภาพการมองเห็นที่ดีกว่า

ความรู้ เลนส์เสริม ICL – เลสิคหมอเปา (drpaolasik.com)

2.4 ลักษณะของการ setting laser ซึ่งโดยทั่วไปคุณหมอจะพยายาม set laser เพื่อลดแสงกระจายอย่างที่สุดอยู่แล้ว โดยธรรมชาติที่ระยะ 3-6 เดือนหลังผ่าตัด สมองจะมีการปรับตัวเข้าสู่สภาวะเดิมก่อนหน้าที่จะผ่าตัดอีกครั้ง

3 การติดเชื้อ เป็นภาวะที่พบน้อยมาก วิธีการป้องกันการติดเชื้อทำโดยหลังผ่าตัด 1 สัปดาห์แรก น้ำและเหงื่อหรือสิ่งอื่นใดที่ไม่ใช่ยาห้ามเข้าตาเด็ดขาด หากมีการติดเชื้อจะมีอาการปวดตา ตาแดง  ตามัว จะต้องรีบแจ้งให้แพทย์ทราบโดยด่วน การรักษาทำโดยให้ยาฆ่าเชื้อที่มีความถี่ทุก 1 ชั่วโมง รู้เร็วย่อมรักษาได้ผลดีกว่ารู้ช้า

4 การกลับมาของค่าสายตา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   ทำเลสิคแล้วจะกลับมาสายตาสั้นอีกไหม? – เลสิคหมอเปา (drpaolasik.com)

5 ภาวะกระจกตาโก่งย้วยหลังทำเลเซอร์สายตา เป็นภาวะที่พบได้น้อยมาก แต่หากเป็นแล้วอาจทำให้สูญเสียการมองเห็น เกิดจากการที่กระจกตาคนเรา เมื่อมีการเจียระไน(ทำเลสิค) ก็จะบางตัวลง ส่งผลให้โครงสร้างไม่สามารถคงรูปร่างได้ตามปกติ จึงมีการโก่งตัว  ปัจจัยเสี่ยงได้แก่  การมีค่าสายตาสั้นและเอียงตั้งต้นเกิน 900 , ความโค้งกระจกตามากกว่าค่าปกติ และอีกหลายๆ ข้อ ซึ่งเป็นข้อพิจารณาทางการแพทย์ ดังนั้น ท่านที่ค่าสายตาเกินพัน หมอเปาไม่แนะนำให้ทำเลสิค เนื่องจากค่าสายตาสูง เนื้อกระจกตาส่วนที่เหลือจะบางตัวลง จะมีโอกาสเกิดภาวะกระจกตาโก่งย้วยได้มากขึ้น ซึ่งหากมีภาวะกระจกตาโก่งย้วย ก็จะมีค่าใช้จ่ายในการฉายรังสีที่กระจกตาเพื่อรักษาอีก  และหากย้วยมากถึงจุดหนึ่งก็อาจต้องกลับไปสวมแว่นหรือคอนแทคเลนส์อีกเพื่อให้มองเห็นได้ดี

ซึ่งเมื่อเทียบกับ การเลือกวิธีเลนส์เสริมICL จะมีความปลอดภัยกว่ากันมาก เพราะไม่มีการสูญเสียเนื้อกระจกตาเลยค่ะ เป็นทางเลือกที่ปลอดภัยและเมื่อเทียบค่าใช้จ่ายหากเกิดภาวะแทรกซ้อนแล้วก็จะประหยัดกว่าค่ะ

ก่อนตัดสินใจทำการรักษาใดๆ ก็ตาม รวมทั้งเลสิค ทุกท่านจะต้องเข้าใจถึงความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามผลข้างเคียงและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นสามารถป้องกันได้โดยความร่วมมือกันระหว่างแพทย์และผู้ป่วยซึ่งทุกฝ่ายจะต้องทำหน้าที่ของตนอย่างสุดความสามารถและตามหลักวิชาการแพทย์โดยยึดเอาประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดกับผู้ป่วย

ในขณะเดียวกันก็พิจารณาความเสี่ยงจากการเกิดภาวะแทรกซ้อน ควบคู่ไปกับความเสี่ยงจากการไม่แก้ไขให้การมองเห็นอยู่ในระดับปกติ อาชีพที่มีความเสี่ยง เช่น นักดับเพลิง นักกู้ระเบิด ที่การใส่แว่นซ้อนหน้ากากป้องกันไม่สามารถทำได้ หรือตัวอย่างที่พบบ่อยเช่น ความเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนน

หากท่านกำลังพิจารณาการทำเลสิคหรือมองหาว่า ทำเลสิคที่ไหนดี  เลสิคราคา โปรโมชันเลสิค เป็นอย่างไร ท่านสามารถปรึกษาการทำเลสิค, ทำเฟมโตเลสิค, PRK  ได้ที่ LINE: @drpaolasik หรือ Inbox Facebook เพื่อสอบถามข้อมูล ทีมแอดมินยินดีให้ข้อมูลค่ะ

และสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  https://www.youtube.com/watch?v=_C3DHcpOyd0

https://www.youtube.com/watch?v=FiK1p-HuklM

ติดต่อสอบถาม-ขอคำแนะนำ-ปรึกษาปัญหา การทำเลสิคและสายตา กับ "หมอเปา"

สอบถามรายละเอียดการทำเลสิคและเลนส์เสริม (ICL)

LINE : @drpaolasik
Dr.pao ไลน์ คิวอาร์โค้ด

หรือ โทร.

รูปการ์ตูน Dr.Pao

"เพราะการดูแลและห่วงใยสายตา
ของคุณ คือหน้าที่หลักของเรา"

😊" Sujintana's Lasik Family ... by Dr.Pao "🙂

เลสิคหมอสุจินตนา (หมอเปา)
Dr.Pao โลโก้

Copyright © 2023 by drpaolasik.com
All rights reserved.