วันศุกร์ ที่ 3 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางโรงพยาบาลลาดพร้าวได้ออกหน่วยตรวจตาผู้ป่วยเบาหวานประจำปี และให้ความรู้เรื่องโรค การดูแลสุขภาพสำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว
ปัญหาโรคเบาหวานเป็นปัญหาสำคัญของผู้สูงอายุ ทางโรงพยาบาลลาดพร้าว ผู้นำโรงพยาบาลเอกชนในย่านลาดพร้าวให้ความสำคัญกับการดูแลผู้สูงอายุแบบเป็นองค์รวม จึงได้สนับสนุนจักษุแพทย์ พญ. สุจินตนา ตันฑเทอดธรรม จากศูนย์ความเป็นเลิศด้านจักษุโรงพยาบาลลาดพร้าวในการตรวจตาและให้ความรู้ในการดูแลตนเองสำหรับผู้ป่วยเบาหวานโดยไม่ คิดค่าใช้จ่าย เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พศ. 2562 ณ ศูนย์บริการธารณสุข 15 ลาดพร้าว เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการตรวจรักษาทันเวลา และลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางตา

ติดต่อสอบถาม-ขอคำแนะนำ-ปรึกษาปัญหา การทำเลสิคและสายตา กับ "หมอเปา"

สอบถามรายละเอียดการทำเลสิคและเลนส์เสริม (ICL)

LINE : @drpaolasik
Dr.pao ไลน์ คิวอาร์โค้ด

หรือ โทร.

รูปการ์ตูน Dr.Pao

"เพราะการดูแลและห่วงใยสายตา
ของคุณ คือหน้าที่หลักของเรา"

😊" Sujintana's Lasik Family ... by Dr.Pao "🙂

เลสิคหมอสุจินตนา (หมอเปา)
Dr.Pao โลโก้

Copyright © 2023 by drpaolasik.com
All rights reserved.