ทําเลสิคที่ไหนดี

หลายท่านที่กำลังเล็งหา ศูนย์เลสิค หมอเลสิค และเกิดคำถามว่า ทำเลสิคที่ไหนดี หมอเปามีแนวคิด และประเด็นในการตัดสินใจ มาเล่าให้ฟังดังนี้ค่ะ

1. เลือกเทคโนโลยี

เทคโนโลยีที่เราต้องการเลือกในการทำเลเซอร์แก้ไขสายตา ซึ่งอาจจะเป็น ReLExSMILE, Femto LASIK ,SBK LASIK ซึ่งโดยมากก็ขึ้นกับงบประมาณที่เรามี และขึ้นกับความชื่นชอบ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากหมอเปาได้ที่ https://www.drpaolasik.com/7-things-to-know-before-lasik/

2. ศึกษาหมอเลสิคหรือศูนย์เลสิคที่รองรับเทคโนโลยีที่เลือก

เมื่อเลือกเทคโนโลยีที่เราถูกใจได้แล้ว ก็ลองหาข้อมูลว่า ในกลุ่มที่มีเทคโนโลยีลักษณะเดียวกันนั้น มีหมอเลสิคใด หรือมีในศูนย์เลสิคใด ในอดีตอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างในส่วนของเครื่องเลเซอร์ ซึ่งเครื่องเลเซอร์ยิ่งรุ่นใหม่ๆ จะมีระบบความปลอดภัยสูงมาก มีระบบติดตามการกลอกตาได้หลายทิศทางซึ่งระบบนี้เป็นสิ่งสำคัญ โดยส่วนตัวหมอเปาจะตั้งค่าเลเซอร์เพื่อช่วยลดแสงกระจายให้กับคนไข้ที่สุด

สำหรับกรณีในประเทศไทย จากประสบการณ์ของหมอเปา  ถ้าย้อนไปในช่วงปีก่อน 2565 ยังมีความแตกต่างกันในแง่ความทันสมัยของเทคโลยี

ระบบการคำนวณค่าเลเซอร์ ความละเอียดแม่นยำของเลเซอร์ที่ใช้ในการเจียระไนค่าสายตา (Excimer Laser) ในแต่ละศูนย์ยังมีความเหลื่อมล้ำกัน ระบบติดตามการกลอกตาของแต่ละรุ่นก็ต่างกันมาก แต่ปัจจุบันเลเซอร์รุ่นเก่าทยอยหมดอายุไป ดังนั้นระยะหลังในประเทศไทยจึงเหลือแต่ Excimer Laser ที่มีความละเอียดและคุณภาพสูงมาก หมอเปาซึ่งอยู่ตั้งแต่ในยุคเปลี่ยนผ่านได้เห็นวิวัฒนาการ  ได้มีโอกาสใช้เลเซอร์มากมายหลายรุ่นตั้งแต่รุ่นแรกที่เข้ามาในไทย  จึงมีความเห็นว่าประเด็นความละเอียดแม่นยำของเลเซอร์ในปัจจุบันนี้ไม่ได้เป็นประเด็นที่มีความแตกต่างกันในแต่ละศูนย์อย่างมีนัยสำคัญ  ความแม่นยำจะอยู่ที่การตรวจประเมินคนไข้

3. เลือกจักษุแพทย์/ หมอเลสิค

พิจารณาจากจักษุแพทย์/ หมอเลสิคที่เรามั่นใจ หมอคิดว่าประเด็นนี้มีความสำคัญต่อความแม่นยำมาก หมอเลสิคจะมีความสำคัญมากใน 2 ส่วน

ส่วนแรกคือ การพิจารณาว่าคนไข้รายใดมีความปลอดภัยในการทำเลสิค โดยความมุ่งหวังคือ คัดแยกกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงน้อย ความเสี่ยงปานกลาง  หรือความเสี่ยงมาก  ความเสี่ยงที่กล่าวถึงคือความเสี่ยงในการเกิดภาวะกระจกตาโก่งย้วยหลังทำเลสิค   โดยการพิจารณาจากผลตรวจโครงสร้างกระจกตา

ท่านใดมีกระจกตาโก่งย้วยอยู่เดิม หรือมีความเสี่ยงจะถือเป็นข้อห้ามในการทำเลสิค  เพราะท่านที่มีความเสี่ยงเมื่อทำให้กระจกตาบางลง  กระจกตาซึ่งเดิมอ่อนแออยู่แล้ว โครงสร้างส่วนที่เหลือไม่สามารถทรงตัวอยู่ได้อย่างปกติ ภาวะนั้นเราเรียกว่ากระจกตาโก่งย้วย  ดังนั้นจะเห็นว่าแม้บางท่านค่าสายตาไม่มาก แต่โครงสร้างผิดปกติ หรือมีความเสี่ยงอยู่เดิม หมอเปาจะไม่แนะนำให้ทำเลสิคค่ะ รวมทั้งหมอเลสิคมีหน้าที่ตรวจตาอย่างละเอียดเพื่อพิจารณาว่าคนไข้มีข้อห้ามอื่นๆ ของการทำเลสิค หรือไม่  แต่ถ้าท่านใดโครงสร้างกระจกตาไม่ปลอดภัย ทางเลือกอื่นที่ไม่มีโอกาสเกิดภาวะกระจกตาโก่งย้วยก็ยังมี แว่น คอนแทคเลนส์ เลนส์เสริม ICL https://www.drpaolasik.com/เลนส์เสริม-icl/

ส่วนที่ 2 หมอเลสิคจะพิจารณาเพื่อหาค่าสายตาที่ดีที่สุดของคนไข้ ดังนั้น หมอเปาจะตรวจค่าสายตาคนไข้เองทุกราย เพราะหมอจะจับสังเกตได้ว่าคำตอบของคนไข้  ที่ตอบในแต่ละครั้ง มีความน่าเชื่อถือหรือไม่ และตรวจซ้ำเดิมหลายรอบ รวมทั้งการตอบในแต่ละรอบมีความสัมพันธ์กันหรือไม่  ในระหว่างการตรวจหมอจะค่อยๆ ตัดปัจจัยต่างๆ ที่อาจเป็นสิ่งรบกวนให้คำตอบที่ออกมากระจัดกระจาย  เป็นต้นว่า คนไข้ไม่มีสมาธิ คนไข้ไม่เข้าใจสิ่งที่หมอถาม  คนไข้มีภาวะตาแห้ง  มีฝ้าขึ้นเลนส์ เป็นต้น

จากประสบการณ์ของหมอเปา คนไข้ทุกๆ 10 ท่าน  จะมี 1-2 ท่าน ที่ไม่สามารถตอบค่าสายตาหมอได้ในครั้งแรกที่เราพบกัน  หากท่านใดตอบได้ก็สามารถทำเลสิคในช่วงบ่ายของวันเดียวกันได้  แต่หากท่านใดตอบไม่ได้ คือ คำตอบไม่เกาะกลุ่ม

หมอเปาต้องขอให้ท่านกลับมาในครั้งถัดไปเพื่อเพิ่มจำนวนข้อมูลที่มากพอ  หมอจะกล่าวเสมอว่าการทำเลสิค เราจะทำครั้งเดียวให้ดีที่สุดในชีวิต ทุกท่านต้องยอมสละเวลาเพื่อหาค่าสายตาที่เป็นธรรมชาติที่สุดของท่านให้ได้  ใครที่ยังไม่ได้ทำในครั้งแรก แล้วหมอเปาเชิญมาตรวจซ้ำก็อย่าได้เสียใจค่ะ  เพราะหมอเองมีโอกาสทำให้ท่านหนึ่งครั้ง ก็ต้องการให้ทุกท่านได้สิ่งที่ดีที่สุด เต็มศักยภาพของทุกๆท่าน  ที่ไว้วางใจเดินทางจากที่ต่างๆ มาหาหมอ  ดังนั้นหมอจึงไม่รู้สึกเหนื่อยแต่กลับมีความสุขด้วยที่เราจะทำทุกขั้นตอนให้ดีที่สุดตามศักยภาพที่คนไข้จะไปได้

ส่วนประเด็นอื่น เช่นคุณหมอเลสิค มีประวัติการศึกษาอย่างไร  จบจักษุแพทย์ที่ใด จบอนุสาขาโรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา(เลสิค) หรือไม่  มีประสบการณ์ทำงานอย่างไรคนไข้สามารถหาอ่านได้ทั่วไปค่ะ

ดูประวัติหมอเปา https://www.drpaolasik.com/about/

4. เลือกราคาค่าใช้จ่าย โปรโมชั่นการทำเลสิค  

เราสามารถตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นเลสิค และดูว่าต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆ อีกหรือไม่

สำหรับการคิดค่าใช้จ่ายเลสิคโดยส่วนใหญ่จะแบ่งเป็น 3 ช่วงคือ

  1. ช่วงประเมินและให้คำปรึกษาก่อนการทำเลสิค ราคาตั้งแต่ 0 ถึง 2,000 บาท
  2. ช่วงการผ่าตัดเลสิคและค่ายากลับบ้าน สามารถเข้าไปดูราคากลางได้ที่ https://www.drpaolasik.com/7-things-to-know-before-lasik/ ในหัวข้อเทคนิคการแก้ไขสายตาด้วยเลเซอร์ และ https://www.drpaolasik.com/service/
  3. ช่วงการตรวจหลังผ่าตัด บางแห่งค่าใช้จ่ายรวมอยู่ในโปรโมชั่นเลสิคเบ็ดเสร็จแล้ว และบางแห่งคิดแยกต่างหาก ซึ่งท่านสามารถสอบถามรายละเอียดว่าราคาโปรโมชั่นเลสิคนั้น ยังมีค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมอีกหรือไม่

การทําเลเซอร์รักษาสายตา เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ควรศึกษาหาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อดวงตาคู่สำคัญของท่าน

พญ.สุจินตนา ตันฑเทอดธรรม จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขากระจกตาและแก้ไขสายตาผิดปกติ (เลสิค)

ติดต่อสอบถาม-ขอคำแนะนำ-ปรึกษาปัญหา การทำเลสิคและสายตา กับ "หมอเปา"

สอบถามรายละเอียดการทำเลสิคและเลนส์เสริม (ICL)

LINE : @drpaolasik
Dr.pao ไลน์ คิวอาร์โค้ด

หรือ โทร.

รูปการ์ตูน Dr.Pao

"เพราะการดูแลและห่วงใยสายตา
ของคุณ คือหน้าที่หลักของเรา"

😊" Sujintana's Lasik Family ... by Dr.Pao "🙂

เลสิคหมอสุจินตนา (หมอเปา)
Dr.Pao โลโก้

Copyright © 2023 by drpaolasik.com
All rights reserved.