จักษุแพทย์ออกหน่วย ตรวจเบาหวานขึ้นตา ต้อกระจกและต้อหิน  แม้ว่าปัจจุบัน เทคโนโลยีที่ทันสมัย จะช่วยให้สามารถตรวจคัดกรองจอตา  ในผู้ป่วยเบาหวานทำได้ง่ายโดยใช้เครื่องมือในการตรวจอัตโนมัติ  แต่ก็ยังมีผู้ป่วยส่วนหนึ่ง  ที่ไม่สามารถตรวจโดยเครื่องมือดังกล่าวได้ จึงจำเป็นต้องตรวจโดยจักษุแพทย์

โรงพยาบาลลาดพร้าว ร่วมกับ โรงพยาบาลมะขาม จังหวัดจันทบุรี นำโดยแพทย์หญิงสุจินตนา ตันฑเทอดธรรม ออกหน่วยตรวจสุขภาพจอตาให้กับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ตรวจต้อกระจก และต้อหิน  จำนวน 100 คน  ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

ติดต่อสอบถาม-ขอคำแนะนำ-ปรึกษาปัญหา การทำเลสิคและสายตา กับ "หมอเปา"

สอบถามรายละเอียดการทำเลสิคและเลนส์เสริม (ICL)

LINE : @drpaolasik

หรือ โทร.

"เพราะการดูแลและห่วงใยสายตา
ของคุณ คือหน้าที่หลักของเรา"

😊" Sujintana's Lasik Family ... by Dr.Pao "🙂

เลสิคหมอสุจินตนา (หมอเปา)

Copyright © 2021 by drpaolasik.com
All rights reserved.